X

X
 

Når får du laks?

Det er ei utfording å si noe generellt om når man skal fiske laksen. Variasjonene og parametrene er så mange. Forholdene kan variere ganske mye fra hvor du er i landet, tid på året og selvfølgelig særtrekk for den enkelte elv. Men noen ting går igjen for de fleste elver jeg har besøkt.
Laksekulp
Er dette et gunstig tidspunkt for fiske? Ikke godt å si bare utifra et bilde. Men det er en god fiskeplass der det alltid står laks. Her ligger kulpen i skygge, som er gunstig. Bildet er tatt på kvelden. Slik som her, med lav vannstand og sol, er ofte kvelden beste fisketid. På dagtid er laksen sky og ligger rolig. På kvelden når lyset blir svakt, blir laksen mer aktiv og kan legge på vandring.

Når får du laks?

Bare for å gjøre det helt klart: Laks kan du få når som helst, bare det finnes laks i elva. Det er ikke slik at forholdene nødvendigvis må være sånn eller slik. Men å velge gunstig tidspunkt og forhold øker oddsene våre betraktelig. Hvordan? Les videre.

Fisk ved lakseoppgang.

Det er ingen tvil om at det beste tidspunktet for å fiske er når det går opp mye laks fra havet. For en tilfeldig utvalg plass i elva vil store stimer av laks passere i løpet av et kort tidsrom som kan vare noen timer. Noen blir stående igjen ei kort stund. F.eks noen timer eller en dag før de går videre. Noen ganske få kan bli stående mer eller mindre permanent i kulpen.
Ekstra viktig er disse oppgangene tidlig i sesongen når det står lite laks i elva. Da opplever man korte perioder med laks (når oppgangslaksen passerer) og lange døde perioder. Oppgangslaksen er som regel den mest bitevillige også. Biteviljen avtar mer og mer jo lengre den står i elva. Selv om det av og til kan det bli liv i den såkalte brunlaksen også.

Når er det oppgang?

For å ta det fra begynnelsen: Laksen går opp elva fra isen går om våren til den legger seg om høsten. Men det skjer ikke regelmessig. I noen perioder går det opp store mengder laks og i andre nesten ingen. Dersom du treffer disse tidspunktene med oppgang, øker selvsagt sjansene dine betraktelig.
Det vanlige er at storlaksen kommer først og mesteparten av den går opp på forsommeren. Smålaksen kommer senere og går opp midtsommer og sensommer. Men de eksakte tidspunktene varierer mye fra elv til elv og hvor det er i landet. Lokalkunnskap er helt avgjørende.
Mange faktorer er med å avgjøre når laksen går opp. En av de viktigste er vannstanden i munningen. I mange elver må den være over et visst nivå for at i hvert fall mengder med laks skal gå opp. Dermed blir tidevannet avgjørende, særlig på de steder som har stor forskjell på flo og fjære. Det gjelder først og fremst trøndelagselvene og nordover. Laksen går opp rundt maksimal flo og vil passere et gitt sted i elva x antall timer etter tidspunktet for flo. Her kommer igjen lokalkunnskap inn. Den lokalkjente fiskeren vet f.eks at laksen bruker 10-12 timer fra sjøen og til sin favorittplass i elva og kan planlegge fisketuren deretter.
Noen ganger er det ikke nok med ”normal” flo, men det må springflo til for å få høy nok vannstand. F. eks. i Tanaelva går det ofte opp mye laks ved springflo, særlig når det er lav vannstand lite vann i munningen. Når elva har høy vannstand, virker det som det er mer jevn oppgang.
Når er det springflo? Jo, ved fullmåne og nymåne. At månen har innvirkning på fisket er altså ikke bare gammel overtro, men har helt rasjonelle forklaringer.
En sommerflom kan også få ventende laks til å gå opp. Med sommerflom menes at det regner så mye at vannstanden i elva øker kraftig.
Laksekulp
Her er det tidlig på året og flom. Vannet er kaldt og gjerne grumsete og lite lys slipper ned. Midt på dagen i sol kan da være beste fisketid. Agnet blir synlig i vannet. Ved kaldt vann blir laksen ofte mest aktiv når temperaturen er høyest. Oppgang og vandring kan skje når som helst.

Når på døgnet er beste fisketid?

Det er selvsagt mye diskusjoner og meninger om dette. I tillegg har hver enkelt elv sine egne lover. Men en ting er vel de fleste enige om: Temperaturendringer kan være positivt for fisket. Temperaturendringer er selvsagt mest positivt når endringene går mot laksens trivselstemperatur. F.eks når det er veldig varmt, og det kommer kaldere luft, eller omvendt. Det gjør at tidlig i sesongen med høy vannstand, kaldt og gjerne grumsete vann, er ofte dagtid beste fisketid. Om dagen er temperaturen høyere og vannet såpass klart at agnet vises. Laksen kan også være på vandring når som helst.
Omvendt blir det om sommeren med lav vannstand, høy vanntemperatur og klart vann. Da foretrekker laksen som regel (ikke alltid) å ligge i ro om dagen. Vandring stopper opp. Om kvelden når temperaturen går ned og lyset blir svakere, legger den på vandring igjen. Da bør laksefiskeren være på plass. Oppgang skjer som regel på kvelden og natta.
Om morgenen og formiddagen når temperaturen stiger, er det også ei god fisketid. Mange laksefiskere fisker om natten, også sover de bort den beste tiden om morgenen! Personlig har jeg gjort mange gode fangster om morgenen på steder der det kan være vanskelig å slippe til ellers.

Fisk når fiskeplassen har "hvilt", dvs ingen har fisket der på ei stund.

Noen få ganger har jeg vært så heldig å få studere hva laksen gjør under fisket. Når det kommer en sluk eller flue forbi den, reagerer den de første gangene. Den kan bli urolig eller skremt og flytte på seg. Eller den kan gå etter agnet uten og ta det. Noen få ganger tar den. (Det vil si at laksen mange ganger er å tar etter agnet uten at vi vet det). Men etter noen kast avtar reaksjonen og den bryr seg ikke lengre.
På steder der det ikke er fisket på ei stund, kan det ha kommet ny fisk til siden sist. Laks som har vært skremt, kan ha roet seg.
De overnevnte ting betyr altså dette: Sjansene for å få laks kan være gode i en kulp der det ikke er fisket på ei stund. Men: sjansene er størst de første kastene og du må få dem på riktig plass.
La oss ta et typisk eksempel. Du starter øverst i kulpen og fisker deg systematisk nedover. Et stykke ned i kulpen står en bitevillig laks. Den ser agnet ditt på langt hold og fatter interesse. Men avstanden er for lang til at den tar. Når du endelig er kommet ned til den, har den mistet interessen for lenge siden. (Det hender riktignok at laksen tar agn som er 10-15 meter unna, det har jeg selv sett. Men det er unntakene).
Nei, rett på sak! Kast på det stedet der det er størst sjanse for å få laks før du gjennomfisker kulpen. Lokalkjente vet som regel hvor den beste plassen er. Er du ukjent, ta deg tid til å observere litt før du fisker. I mange tilfeller kan man se seg ut den beste plassen. Kanskje hopper det en laks også...
Flertallet av de laks jeg har fått, har tatt på en av de første 5 kastene på det stedet.
Får du ikke noe i en kulp der du er sikker på at det er laks, kan det altså lønne seg å la stedet hvile ei stund. Men det er selvsagt ikke slik at det ikke er mulig å få noe der du har stått lenge. Det kan komme ny fisk til, eller laksen finner plutselig ut at den skal ta.

Laksen kan ta når du minst venter det.

Selv om elva er død og forholdene ser håpløse ut, skal man prøve av og til. Plutselig kan laksen ta når du minst venter det og uten at noen skjønner hvorfor. Heldigvis er det mye uforutsigbart med laksefiske, uansett hvor erfaren man er.

Skrevet av:
Egil Kvernmo
egil@fiskinginorge.no

Få flere tips om laksefiske:

  • Tenk utradisjonelt under laksefisket!
  • Utstyr for Laksefiske
  • Laksefiske-siden
Det er ei utfording å si noe generellt om når man skal fiske laksen. Variasjonene og parametrene er så mange. Forholdene kan variere ganske mye fra hvor du er i landet, tid på året og selvfølgelig særtrekk for den enkelte elv. Men noen ting går igjen for de fleste elver jeg har besøkt.

Når får du laks?

Bare for å gjøre det helt klart: Laks kan du få når som helst, bare det finnes laks i elva. Det er ikke slik at forholdene nødvendigvis må være sånn eller slik. Men å velge gunstig tidspunkt og forhold øker oddsene våre betraktelig. Hvordan? Les videre.
Laksekulp
Er dette et gunstig tidspunkt for fiske? Ikke godt å si bare utifra et bilde. Men det er en god fiskeplass der det alltid står laks. Her ligger kulpen i skygge, som er gunstig. Bildet er tatt på kvelden. Slik som her, med lav vannstand og sol, er ofte kvelden beste fisketid. På dagtid er laksen sky og ligger rolig. På kvelden når lyset blir svakt, blir laksen mer aktiv og kan legge på vandring.

Fisk ved lakseoppgang.

Det er ingen tvil om at det beste tidspunktet for å fiske er når det går opp mye laks fra havet. For en tilfeldig utvalg plass i elva vil store stimer av laks passere i løpet av et kort tidsrom som kan vare noen timer. Noen blir stående igjen ei kort stund. F.eks noen timer eller en dag før de går videre. Noen ganske få kan bli stående mer eller mindre permanent i kulpen.
Ekstra viktig er disse oppgangene tidlig i sesongen når det står lite laks i elva. Da opplever man korte perioder med laks (når oppgangslaksen passerer) og lange døde perioder. Oppgangslaksen er som regel den mest bitevillige også. Biteviljen avtar mer og mer jo lengre den står i elva. Selv om det av og til kan det bli liv i den såkalte brunlaksen også.

Når er det oppgang?

For å ta det fra begynnelsen: Laksen går opp elva fra isen går om våren til den legger seg om høsten. Men det skjer ikke regelmessig. I noen perioder går det opp store mengder laks og i andre nesten ingen. Dersom du treffer disse tidspunktene med oppgang, øker selvsagt sjansene dine betraktelig.
Det vanlige er at storlaksen kommer først og mesteparten av den går opp på forsommeren. Smålaksen kommer senere og går opp midtsommer og sensommer. Men de eksakte tidspunktene varierer mye fra elv til elv og hvor det er i landet. Lokalkunnskap er helt avgjørende.
Mange faktorer er med å avgjøre når laksen går opp. En av de viktigste er vannstanden i munningen. I mange elver må den være over et visst nivå for at i hvert fall mengder med laks skal gå opp. Dermed blir tidevannet avgjørende, særlig på de steder som har stor forskjell på flo og fjære. Det gjelder først og fremst trøndelagselvene og nordover. Laksen går opp rundt maksimal flo og vil passere et gitt sted i elva x antall timer etter tidspunktet for flo. Her kommer igjen lokalkunnskap inn. Den lokalkjente fiskeren vet f.eks at laksen bruker 10-12 timer fra sjøen og til sin favorittplass i elva og kan planlegge fisketuren deretter.
Noen ganger er det ikke nok med ”normal” flo, men det må springflo til for å få høy nok vannstand. F. eks. i Tanaelva går det ofte opp mye laks ved springflo, særlig når det er lav vannstand lite vann i munningen. Når elva har høy vannstand, virker det som det er mer jevn oppgang.
Når er det springflo? Jo, ved fullmåne og nymåne. At månen har innvirkning på fisket er altså ikke bare gammel overtro, men har helt rasjonelle forklaringer.
En sommerflom kan også få ventende laks til å gå opp. Med sommerflom menes at det regner så mye at vannstanden i elva øker kraftig.
Laksekulp
Her er det tidlig på året og flom. Vannet er kaldt og gjerne grumsete og lite lys slipper ned. Midt på dagen i sol kan da være beste fisketid. Agnet blir synlig i vannet. Ved kaldt vann blir laksen ofte mest aktiv når temperaturen er høyest. Oppgang og vandring kan skje når som helst.

Når på døgnet er beste fisketid?

Det er selvsagt mye diskusjoner og meninger om dette. I tillegg har hver enkelt elv sine egne lover. Men en ting er vel de fleste enige om: Temperaturendringer kan være positivt for fisket. Temperaturendringer er selvsagt mest positivt når endringene går mot laksens trivselstemperatur. F.eks når det er veldig varmt, og det kommer kaldere luft, eller omvendt. Det gjør at tidlig i sesongen med høy vannstand, kaldt og gjerne grumsete vann, er ofte dagtid beste fisketid. Om dagen er temperaturen høyere og vannet såpass klart at agnet vises. Laksen kan også være på vandring når som helst.
Omvendt blir det om sommeren med lav vannstand, høy vanntemperatur og klart vann. Da foretrekker laksen som regel (ikke alltid) å ligge i ro om dagen. Vandring stopper opp. Om kvelden når temperaturen går ned og lyset blir svakere, legger den på vandring igjen. Da bør laksefiskeren være på plass. Oppgang skjer som regel på kvelden og natta.
Om morgenen og formiddagen når temperaturen stiger, er det også ei god fisketid. Mange laksefiskere fisker om natten, også sover de bort den beste tiden om morgenen! Personlig har jeg gjort mange gode fangster om morgenen på steder der det kan være vanskelig å slippe til ellers.

Fisk når fiskeplassen har "hvilt", dvs ingen har fisket der på ei stund.

Noen få ganger har jeg vært så heldig å få studere hva laksen gjør under fisket. Når det kommer en sluk eller flue forbi den, reagerer den de første gangene. Den kan bli urolig eller skremt og flytte på seg. Eller den kan gå etter agnet uten og ta det. Noen få ganger tar den. (Det vil si at laksen mange ganger er å tar etter agnet uten at vi vet det). Men etter noen kast avtar reaksjonen og den bryr seg ikke lengre.
På steder der det ikke er fisket på ei stund, kan det ha kommet ny fisk til siden sist. Laks som har vært skremt, kan ha roet seg.
De overnevnte ting betyr altså dette: Sjansene for å få laks kan være gode i en kulp der det ikke er fisket på ei stund. Men: sjansene er størst de første kastene og du må få dem på riktig plass.
La oss ta et typisk eksempel. Du starter øverst i kulpen og fisker deg systematisk nedover. Et stykke ned i kulpen står en bitevillig laks. Den ser agnet ditt på langt hold og fatter interesse. Men avstanden er for lang til at den tar. Når du endelig er kommet ned til den, har den mistet interessen for lenge siden. (Det hender riktignok at laksen tar agn som er 10-15 meter unna, det har jeg selv sett. Men det er unntakene).
Nei, rett på sak! Kast på det stedet der det er størst sjanse for å få laks før du gjennomfisker kulpen. Lokalkjente vet som regel hvor den beste plassen er. Er du ukjent, ta deg tid til å observere litt før du fisker. I mange tilfeller kan man se seg ut den beste plassen. Kanskje hopper det en laks også...
Flertallet av de laks jeg har fått, har tatt på en av de første 5 kastene på det stedet.
Får du ikke noe i en kulp der du er sikker på at det er laks, kan det altså lønne seg å la stedet hvile ei stund. Men det er selvsagt ikke slik at det ikke er mulig å få noe der du har stått lenge. Det kan komme ny fisk til, eller laksen finner plutselig ut at den skal ta.

Laksen kan ta når du minst venter det.

Selv om elva er død og forholdene ser håpløse ut, skal man prøve av og til. Plutselig kan laksen ta når du minst venter det og uten at noen skjønner hvorfor. Heldigvis er det mye uforutsigbart med laksefiske, uansett hvor erfaren man er.

Skrevet av:
Egil Kvernmo
egil@fiskinginorge.no

Få flere tips om laksefiske:

  • Tenk utradisjonelt under laksefisket!
  • Utstyr for Laksefiske
  • Laksefiske-siden